U bent hier

De rol van installateurs bij warmtenetten

Verwarming en SWW-productie bij centrale stookplaatsen of warmtenetten, een groeimarkt voor de installatiebranche.

Vandaag de dag worden alsmaar  meer verkavelingen gebouwd zonder aansluiting op het gasnet. In Nederland, ‘gas-land’ bij uitstek, wil Amsterdam tegen 2020 reeds 102 000 woningen zonder aansluiting op gas, maar op warmtenetten! Dit zorgt voor een ware ‘warmterevolutie’.

Centrale warmteopwekking kent een spectaculaire groei. Dit om te voldoen aan zowel de wettelijke (energie)verplichtingen als vanuit kostenbesparing. En de installateur moet zich aanpassen aan deze veranderende omgeving.

In deze sessie belichten we een combilus-installatie met aftakstations. Deze zorgen voor verwarming en SWW in elke afzonderlijke wooneenheid. Wat zijn de aandachtspunten bij het ontwerpen en plaatsen van een kringleiding, gaat men voor een hoge of lage (50°C) vertrektemperatuur, welk soorten aftakstations bestaan er en hoe werken deze. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende types en welke rol spelen ze in de registratie van het energieverbruik.

Praktische informatie
Datum: 
vrijdag 22 september
Tijdstip: 
14u45 - 15u15
Lokaal: 
Room D
Spreker: 
Tom Prinzie (medewerker Van Marcke en lid Warmtenet Vlaanderen)
Organisatie: 
Verduurzaming appartementsgebouw